Mentors Nest | O KURSIE
Szkoła Mentors Nest jest oparta na założeniu, że każda organizacja posiada kapitał umiejętności, wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Mentors Nest jest miejscem, w którym uczymy, jak go zauważać i przekazywać.
mentoring
17086
page-template-default,page,page-id-17086,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

O KURSIE

PO CO ORGANIZACJOM MENTORZY?

 

Mentor pełni kluczową rolę w transferze wiedzy w organizacji. Dla mniej doświadczonych pracowników jest autorytetem i punktem, do którego można się odnieść w procesie nabywania i rozwijania określonych kompetencji. Modeluje właściwą postawę w sytuacjach trudnych i nieoczywistych.

 

Szkoła Mentors Nest jest oparta na założeniu, że każda organizacja posiada kapitał umiejętności, wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Mentors Nest jest miejscem, w którym uczymy, jak go zauważać i przekazywać.

 

Kurs Mentors Nest powstał po to, by doświadczeni pracownicy mogli wytrenować umiejętności niezbędne do skutecznego przekazywania wiedzy mniej doświadczonym osobom w firmie.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 

Po zakończeniu kursu organizacja zyska m.in.:

  • skuteczne narzędzie do planowania transferu wiedzy oraz szansę wzmocnienia dialogu w organizacji
  • możliwość lepszego przygotowania następców na kluczowe stanowiska
  • narzędzia polityki personalnej i szkoleniowej umożliwiające zachowanie wypracowanej w firmie wiedzy
  • instrument optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń zewnętrznych

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy zyskają m.in.:

  • umiejętność diagnozowania luk kompetencyjnych u mentee* w kontekście potrzeb organizacji
  • zdolność projektowania i planowania procesu rozwojowego dostarczania umiejętności i kompetencji
  • umiejętność obserwowania, diagnozowania na bieżąco i elastycznego dobierania metod do potrzeb mentee
  • umiejętność rozpoznawania i przełamywania barier w dzieleniu się wiedzą w organizacji
  • umiejętność mierzenia efektywności procesu mentoringowego

*mentee – osoba nauczana, prowadzona w rozwoju przez mentora

 

ADRESACI KURSU

 

Kurs Mentors Nest kierujemy do wszystkich ekspertów, którzy chcą nabyć i rozwijać kompetencje związane z przekazywaniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia. .

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

Metodyka kursu to połączenie różnorodnych narzędzi. Zajęcia prowadzimy poprzez burze mózgów, symulacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study, dyskusje kierowane.

 

Kurs daje uczestnikom zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie procesów mentoringowych.

 

ZASADY NABORU

 

 

INWESTYCJA

 

7000 pln netto (do tej kwoty należy doliczyć 23 proc. VAT)

Możliwe jest rozłożenie płatności na dwie raty: każda wynosi 3600 pln netto.

Po rejestracji otrzymają Państwo numer konta, na które można dokonywać wpłaty.

W sprawie faktur prosimy o kontakt z Anną Piekut: a.piekut@fabrykamotywacji.pl.